Skip to content

Vierseizoenenbadplaats

Vierseizoenen
badplaats

Hoekvanhollandaanzee

De kust van Hoek van Holland kent een rijke historie en is een uniek kustgebied;  de duinen, de polder, de kassen en de Waterweg, hier komen mensen bij elkaar om te genieten van de plek waar landschap en recreatie samenkomen.

De kust van Zuid-Holland is een uiterst waardevol landschap. Het strand en de duinen kennen een grote natuurlijke dynamiek en hoge ecologische waarden. Daarnaast vormt de kust voor een brede doelgroep een aantrekkelijke plek om te recreëren. Door forse gezamenlijke investeringen is de kust veilig en is de bereikbaarheid, natuurlijkheid en aantrekkelijkheid toegenomen. Instandhouding van de kwaliteiten van de kustzone is van groot belang. Voor de gehele kustzone is gebiedsgerichte versterking van het toerisme als economische sector een centrale opgave.

Hoek van Holland haar kust vormt een belangrijke drager voor de versterking van het vestigingsklimaat in Zuid-Holland. De instandhouding van de toeristische aantrekkelijkheid kwaliteit en de verbetering van het toeristische deel van Hoek van Holland is daarmee d belangrijkste opgave.

Het doortrekken van de metro tot op het strand is de directe aanleiding om deze ontwikkelmogelijkheid nader te verkennen. Met de juiste aanpassingen en aanvullingen kan Hoek van Holland op de kaart worden gezet als vierseizoenenbadplaats met een eigen identiteit. Door het ontwikkelen van alle planaspecten zal het gebied een toegevoegde waarde zijn voor de regio Rotterdam en de Nederlandse kust.

8 PLanaspecten

De integrale ontwikkeling maakt het slagen van een duurzame vierseizoenbadplaats mogelijk.

Door de kwaliteitsverbetering van alle pijlers ontstaat de juiste balans om de ontwikkeling duurzaam te laten zijn. Elke onderdeel versterkt de aanwezigheid van de ander. Om de beoogde doelstelling te realiseren wordt de ruimtelijke ontwikkelstrategie ingezet, waarbij eerst een robuust en aantrekkelijk landschappelijk kader wordt ontwikkeld. Vervolgens wordt onderzocht op welke wijze het recreatieve programma kan worden ingepast in dat nieuwe landschap en welke omvang daarbij mogelijk en gewenst is, rekening houdend met de beoogde doelgroep.

planaspecten-hvh
planaspecten-hvh
HvH_aan-Zee_beeldmerk1

Hoek van Holland aan zee is een ontwikkeling van:

Hoek van Holland aan zee
is een ontwikkeling van:

2 logos@4x

In samenwerking met:

5 logos@4x
Inschrijven
close slider

    INTERESSE IN HOEK VAN HOLLAND AAN ZEE?

    Wilt u up to date blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u nu in en we houden u op de hoogte!

    Wilt u het masterplan ontvangen?
    Mail dan uw aanvraag naar info@hoekvanhollandaanzee.nl