Skip to content

Privacy Verklaring

1. Inleiding

Dit is de privacy verklaring van Hoek van Holland aan zee. Wij respecteren uw privacy. In deze verklaring beschrijven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en abonnees/inschrijvers. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

2. Contactgegevens

Hoek van Holland aan zee
Zeekant 125
3151WH Hoek van Holland
310 10 886 3232
https://hoekvanhollandaanzee.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. AM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

4. Doelen en grondslagen

Hoek van Holland aan zee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van een nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen of bericht te sturen via een app of informatie te verstrekken op een website of een app (afkomstig gegevens vanuit het contactformulier).
 • U te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten.
 • Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden.
 • Om uw gedrag op de website of een app te analyseren om daarmee de website of de app eventueel te verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om uw surfgedrag over verschillende websites te volgen waarmee wij onze producten en diensten eventueel kunnen verbeteren en/of afstemmen op uw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Bewaartermijnen

Hoek van Holland aan zee bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Hoek van Holland aan zee te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7. Cookies en vergelijkbare technieken

Hoek van Holland aan zee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hoek van Holland aan zee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoek van Holland aan zee en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoekvanhollandaanzee.nl.

9. Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met ons via info@hoekvanhollandaanzee.nl.

10. Beveiliging

AM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via info@hoekvanhollandaanzee.nl

11. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Hoek van Holland, 5 december 2020

HvH_aan-Zee_beeldmerk1

Hoek van Holland aan zee is een ontwikkeling van:

Hoek van Holland aan zee
is een ontwikkeling van:

2 logos@4x

In samenwerking met:

5 logos@4x
Inschrijven
close slider

  INTERESSE IN HOEK VAN HOLLAND AAN ZEE?

  Wilt u up to date blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u nu in en we houden u op de hoogte!

  Wilt u het masterplan ontvangen?
  Mail dan uw aanvraag naar info@hoekvanhollandaanzee.nl