Skip to content

Duurzaamheid

Vierseizoenenbadplaats

Dé PPP

Duurzaamheid is een breed begrip, daarom is het belangrijk om voortijdig te definiëren wat onder duurzaamheid wordt verstaan. Aangetoond is dat het vroegtijdig formuleren van de ambities de haalbaarheid van de duurzaamheidswens aanzienlijk zal vergroten. Om hier invulling aan te geven kunnen de ambities worden gespecificeerd op basis van de People – Planet –Profit benadering (PPP).

Het thema duurzaamheid zal als een groene draad door de ontwikkeling van Hoek van Holland aan zee lopen. Om tot een duurzaam ontwikkelresultaat te komen staan de volgende ambities centraal:
• De uitwerking van een onderscheidend eindproduct dat aansluit bij de wensen en vereisten van de beoogde doelgroep;
• Het waarborgen van de kwaliteit van het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied om voor de lange termijn meerwaarde te creëren;
• Het breder integreren van duurzaamheid dan alleen het thema energie;

Balans tussen People, Planet, Profit:
Naast het evenwicht tussen de drie dimensies is het ook belangrijk dat door middel van de balans tussen people, planet en profit ook gestreefd moet worden naar een evenwicht in de toekomst, zodat de huidige leefkwaliteit ook gegarandeerd kan worden voor toekomstige generaties.

Asset 2
Asset 2
Icon 2
Icon 2

People

Aandacht voor de sociale kant van het ondernemen. De mens staat hierbij centraal; de ondernemer, inwoner, bezoeker en gast. Een combinatie van maatregelen zal worden ingezet om een duurzame omgeving te vormen:

• Inzet van mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot arbeidsmarkt.
• Medezeggenschap, ondernemers en inwoner platform.
• Medewerkers de mogelijkheid bieden om te groeien.
• Een veilige en gezonde werk en recreatie omgeving creëren.
• Diversiteit in aanbod met aandacht voor de behoefte van de toekomstige bezoekers.
• Openbare toegankelijkheid (onbetaald) als uitgangspunt, waardoor geen groepen worden uitgesloten.

Icon
Icon

Planet

Bij de ontwikkeling zal aansluiting gevonden worden bij de ambitie om zuinig om te gaan met de schaarser wordende grond- en hulpstoffen.

• Vergroten dan wel verbeteren van het bestaande natuurgebied.
• Verantwoord materiaalgebruik.
• Energieverbruik beperken o.a. het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken.
• Gerecyclede materialen gebruiken.
• Afval scheiden/ natuurlijke schoonmaakmiddelen.
• Circulair bouwen – CO2 neutraal door grootschalige toepassing van houtbouw.

Icon 3
Icon 3

Profit

Duurzaamheid zal eveneens worden gevonden in het toekomstbestendig karakter van het gebied.

• Vierseizoenen recreatie.
• Sponsoring van goede doelen.
• Creëren van werkgelegenheid.
• Investeren in infrastructuur.
• Energiezuinig eindproduct.
• Het strand- en duinlandschap is de belangrijkste waarde van het gebied; deze wordt duurzaam in stand gehouden en verder ontwikkeld.

HvH_aan-Zee_beeldmerk1

Hoek van Holland aan zee is een ontwikkeling van:

Hoek van Holland aan zee
is een ontwikkeling van:

2 logos@4x

In samenwerking met:

5 logos@4x
Inschrijven
close slider

    INTERESSE IN HOEK VAN HOLLAND AAN ZEE?

    Wilt u up to date blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u nu in en we houden u op de hoogte!

    Wilt u het masterplan ontvangen?
    Mail dan uw aanvraag naar info@hoekvanhollandaanzee.nl