Skip to content

De ontwikkeling

Vierseizoenenbadplaats

Het ontwikkelgebied.

Het ontwikkelgebied betreft de Zeekant, het Zeeplein en het grondgebied tussen de Badweg en Noorderpier, de Zuidwesthoek van Dixhoorn. De ligging van de Zuidwesthoek is bijzonder en de huidige ruimtelijke kwaliteit biedt uitstekende aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een karakteristiek en aantrekkelijk landschap met veel mogelijkheden voor recreatief gebruik. Het zicht op de Nieuwe Waterweg, de wandeling over de Noorderpier, een duingebied om te struinen en de Atlantikwall als cultureel erfgoed zijn hier voorbeelden van.

Tegelijk heeft het gebied ook ecologische kwaliteiten die nog verder tot ontwikkeling gebracht kunnen worden, in het bijzondere het ecologische milieu van het ‘groene strand’ direct achter de pier. Het gebied heeft daarmee een grote potentie om recreatie in combinatie met de natuur verder te laten ontwikkelen. Zonder afbreuk te doen aan de huidige natuurwaarde van het gebied en met kansen om ook nog het aangrenzende Natura 2000 gebied in kwaliteit te optimaliseren. Met de realisatie van de metrolijn en de investeringen in de infrastructuur is een basis gelegd voor het versterken van het toeristisch recreatief product als ontwikkelopgave in Hoek van Holland. Een duurzame, attractieve en veelzijdige vierseizoenenbadplaats.

Gebiedsontwikkeling met diverse planonderdelen.

Gebiedsontwikkeling met
diverse planonderdelen.

hvh-ont-1

Recreatiewoningen

Het plangebied biedt ruimte voor de toevoeging van circa 250 recreatiewoningen. Het totaal aantal woningen is bepaald zo dat het landschap beleefbaar blijft en niet wordt gedomineerd door zicht op bebouwing. Een belangrijke maatregel om dit te bereiken is de woningen niet gelijkmatig te verspreiden over het plangebied maar te clusteren.

hvh-ont-2

Hotel

Het hotel is beleefbaar als een samengesteld gebouw, bestaande uit meerdere bouw volumes die vrij van elkaar geschakeld staan. Daarbij is zowel het uitzicht vanuit de hotelkamers bepalend als de dynamische beleving van de compositie van de gebouwdelen. Tussen de gebouw delen door is licht en lucht zichtbaar. Door de plaatsing van het hotel zal hinder door stuifzand voor het metrostation worden beperkt.

hvh-ont-3

Parkeergarage

De parkeergarage wordt geïntegreerd in het ontwerp ingepast waardoor deze aan het zicht wordt onttrokken en zal ruimte bieden aan circa 800 parkeerplaatsen. Het dak en de muren zijn niet inbeeld, maar worden opgenomen in het duinlandschap

hvh-ont-4

Strandpaviljoens

Horeca is in grote mate aanwezig in Hoek van Holland. Het meest kenmerkend zijn de strandpaviljoens. Momenteel bevinden zich op het strand (grote) paviljoens die zich richten op het brede publiek. Insteek zal zijn om de strandpaviljoens opnieuw te oriënteren langs een strandpad. Daarbij is er zicht op de zee, haven en duin en oriëntatie op de zon. Het aanbod zal verlegd worden tot kwalitatief goede strandpaviljoens met een hoogwaardige architectuur.

hvh-ont-5

Algemene voorzieningen

Om tot een attractief totaalprogramma te komen zal een gedeelte van de ZuidWestHoek worden voorzien van een aanvullend recreatief programma voor zowel dag-als verblijfstoeristen. Het vaststellen van de aard en omvang van dit programma is een wisselwerking tussen het aansluiten op een bestaande behoefte, het sluitend maken vaneen exploitatie en het draagvermogen van het landschap.

Impressie van de ontwikkeling.

De integrale ontwikkeling

Maakt het slagen van een duurzame vierseizoenbadplaats mogelijk. Door de kwaliteitsverbetering van alle pijlers ontstaat de juiste balans om de ontwikkeling duurzaam te laten zijn. Elke onderdeel versterkt de aanwezigheid van de ander.

Om de beoogde doelstelling te realiseren wordt de ruimtelijke ontwikkelstrategie ingezet, waarbij eerst een robuust en aantrekkelijk landschappelijk kader wordt ontwikkeld. Vervolgens wordt onderzocht op welke wijze het recreatieve programma kan worden ingepast in dat nieuwe landschap en welke omvang daarbij mogelijk en gewenst is, rekening houdend met de beoogde doelgroep.

HvH_aan-Zee_beeldmerk1

Hoek van Holland aan zee is een ontwikkeling van:

Hoek van Holland aan zee
is een ontwikkeling van:

2 logos@4x

In samenwerking met:

5 logos@4x
Inschrijven
close slider

    INTERESSE IN HOEK VAN HOLLAND AAN ZEE?

    Wilt u up to date blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u nu in en we houden u op de hoogte!

    Wilt u het masterplan ontvangen?
    Mail dan uw aanvraag naar info@hoekvanhollandaanzee.nl